آخرین بروزرسانی: 4 ماه پیش

مانی نیکویه

کارشناس فنی شرکت هیوا نوآوران داده گستر

 آخرین بروزرسانی: 4 ماه پیش

آمنه بهره مند

مدیرعامل شرکت هیوا نوآوران داده گستر و موسس آموزشگاه تخصصی هیوا شبکه

 آخرین بروزرسانی: 4 ماه پیش

ایمان شادمهری

مدرس دوره‌های شبکه در آموزشگاه هیوا شبکه