درباره ما

سامانه متخصصین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، به اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این امکان را می‌دهد تا بتوانند هویت تخصصی و آنلاین خود را ایجاد کنند و فعالیت‌های تخصصی سایر کاربران این شبکه اجتماعی را نیز مشاهده کنند.

در این سامانه به هر عضو، یک صفحه شخصی اختصاص داده می‌شود که همانند یک کارت ویزیت، توانمندی‌های عضو را معرفی خواهد کرد.


فیلم آشنایی با بخش‌های مختلف سامانه: