آخرین بروزرسانی: یک ماه قبل

رضا زهیدی

مشاور رتبه 2 نرم افزار (چندسکویی به زبانهای Python ،C و Cython)، Web و موبایل