سید محمد جواد صرفجو

مدیر فناوری اطلاعات بازارگستر پگاه

عرفان زیده سرایی

تحلیل‌گر و توسعه‌دهنده سیستم‌های نرم‌افزاری

سعید زاهدی