معراج مبرانیا

معراج مبرانیا

مدیر تعالی شرکت اندیشه سبز خزر - دکتری مدیریت کسب و کار
ساکن رشت
 آخرین بروزرسانی: یک هفته قبل
 صفحه اصلی
 اطلاعات تماس
 فعالیت صنفی
  • تاریخ عضویت: 1397/06/18
  • نوع عضویت: کارشناس
 ارسال پیام خصوصی به معراج مبرانیا