آخرین بروزرسانی: 5 روز قبل

شرکت سیب سامانه

به مدیریت مصطفی برهان

 آخرین بروزرسانی: 3 ماه پیش

شرکت تراشه سبز گیلان

به مدیریت مریم کریمی

 آخرین بروزرسانی: 5 ماه پیش

شرکت پندار رایانه خزر

به مدیریت هایده جلالیانی

 آخرین بروزرسانی: 7 ماه پیش

شرکت فن و اندیشه کادوس خزر

به مدیریت فرامرز دهدار