آخرین بروزرسانی: 5 روز قبل

شرکت پارس وی شمال

به مدیریت مصطفی بخشی

 آخرین بروزرسانی: 5 روز قبل

شرکت سیب سامانه

به مدیریت مصطفی برهان

 آخرین بروزرسانی: 5 روز قبل

شرکت شبکه سبز رایانه گستر

به مدیریت علیرضا فرحبخش دقیق

 آخرین بروزرسانی: 5 روز قبل

شرکت فرمهر رایانه گیل

به مدیریت فرشید بخشی نژاد

 آخرین بروزرسانی: یک هفته قبل

شرکت شبکه کار سبزینه

به مدیریت سید هاشم برادران قوامی

 آخرین بروزرسانی: 3 ماه پیش

شرکت تراشه سبز گیلان

به مدیریت مریم کریمی

 آخرین بروزرسانی: 5 ماه پیش

شرکت پندار رایانه خزر

به مدیریت هایده جلالیانی

 آخرین بروزرسانی: 5 ماه پیش

شرکت کاسپین رایانه بندر

به مدیریت احمد مجیدی چنگریان

 آخرین بروزرسانی: 7 ماه پیش

شرکت هیوا نوآوران داده گستر

به مدیریت آمنه بهره مند