آخرین بروزرسانی: 2 ماه پیش

شرکت داده پردازان سورن ایرانیان

به مدیریت رضا رمضان پور

 آخرین بروزرسانی: 6 ماه پیش

شرکت فرمهر رایانه گیل

به مدیریت فرشید بخشی نژاد

 آخرین بروزرسانی: 12 ماه پیش

شرکت ثبات رایان کار گیل

به مدیریت عبدالقدیر محجوب